Renteswaps:
laat u niet verrassen!

“De laatste tijd is er veel te doen rondom rentederivaten zoals de renteswap. Veel bedrijven die in het verleden hebben gekozen voor een renteswap, worden nu geconfronteerd met een negatieve waarde, diverse toeslagen en hoge boetes bij het beëindigen van hun overeenkomst. En dat terwijl ze destijds juist in de veronderstelling waren dat een renteswap een veilig product is om het renterisico op een zakelijk krediet af te dekken. Sterker nog, veel ondernemers leven in de veronderstelling een lening tegen een vaste rente te hebben afgesloten!

Wie heeft er gelijk; de ondernemer of de bank? Een simpele vraag die vaak tot een complexe analyse leidt en niet tot zo maar een antwoord. Dat heeft vooral te maken met de bijzondere zorgplicht van de bank. De bij een renteswap horende risico’s en bepalingen, zoals het aan de bank bieden van zekerheden, negatieve waarde, liquiditeits- en markttoeslagen en afkoopboetes zijn in veel gevallen onderbelicht gebleven of zelfs verzwegen. Uit rechtszaken die o.a. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten voert en voerde en waarbij wij onze kennis en ervaring beschikbaar stellen, blijkt dat er veel winst valt te behalen. Of dat de kosten kunnen worden beperkt, zo u wilt.

In de praktijk merken wij dat ondernemers de renteswap als een complex product ervaren. Het idee om via dit, met name in het vorige decennium veel toegepaste instrument een renterisico van een  lening af te dekken, spreekt veel ondernemers echter aan. Als adviseur van MKB-ondernemingen behoren rentederivaten in het algemeen en renteswaps in het bijzonder tot mijn specialiteiten. Vanuit mijn kennis en ervaring ben ik ervan overtuigd dat een renteswap een uitstekend instrument kan zijn. Zeker in de huidige tijd, waarin de vaste rente zich op bijna historisch lage niveaus beweegt, kan een renteswap van grote toegevoegde waarde zijn. Echter zijn er weinig banken die zich nu (nog) actief opstellen rondom het aanbieden en adviseren van renteswaps.

Wilt u bekijken of een renteswap voor uw bedrijf interessant is? Wilt u een bestaande overeenkomst aan een deskundig en kritisch oordeel laten onderwerpen, of de mogelijkheden tot ontbinding tegen de best mogelijke voorwaarden laten onderzoeken? Kom dan eens met ons praten. Mijn collega’s en ik beschikken over de kennis en expertise die nodig is om uw dossier te beoordelen en voor te bereiden. Graag treden wij namens u op als gesprekspartner en onderhandelaar in de dialoog met uw bank. Wij zijn 100% onafhankelijk en zorgen ervoor dat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan.”

Sandra
Groenendal

Intern Accountmanager Hypotheken
076 522 20 01

Wieteke
Tempelaars

Intern Accountmanager Hypotheken
076 522 20 01

Wij helpen u graag. Maak een afspraak voor...

...een vrijblijvend hypotheekgesprek.

Contact

Lorentzen
Baronielaan 23
4818 PA Breda

Telefoonnummer: 076 - 522 20 01
Emailadres: info@lorentzen.nl

Download hier ons Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Hoe kunnen wij u helpen?