BMKB: 
financieren met staatsgarantie

“Als startende of bestaande MKB-ondernemer bent u doorgaans in sterke mate afhankelijk van de bank. En dat vind ik momenteel geen al te begerenswaardige positie aangezien banken zich momenteel in een herstructureringsfase bevinden en moeten voldoen aan extra eisen voor kapitaal en liquiditeit. Het gevolg is dat de bedrijfsfinanciering voor starters en andere kleine bedrijven, snelle groeiers en innovatieve bedrijven lastiger wordt. Met name de lange financiering komt hierdoor onder druk.

Wie ondanks de lastige omstandigheden een onderneming wil starten, of wie financiering zoekt voor investeringen in innovatie, onroerend goed (voor eigen gebruik) of machines kan beter goed beslagen ten ijs komen. Banken vragen in ruil voor een financiering zoveel mogelijk zekerheden. Daarom kan het handig zijn als de overheid voor een deel garant wil staan. Die mogelijkheid is er met de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB). Startende en innoverende bedrijven kunnen daarbij rekenen op extra gunstige voorwaarden.

De BMKB borgstellingsregeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Ook ondernemers met een vrij beroep kunnen gebruik maken van de regeling. Bovendien is de huidige regeling tot uiterlijk 31 december 2014 verruimd. Als u als bestaand bedrijf bij de bank een nieuwe lening afsluit van maximaal 266.667 euro, dan staat de overheid nu borg voor 67,5% (voorheen 45%). Het maximumbedrag waarvoor de overheid borgstaat, is verhoogd van 1 miljoen naar 1,5 miljoen euro.

Uiteraard zijn er verschillende regels verbonden aan de BMKB-regeling. Deze hebben betrekking op de omvang, looptijd, aflossing en opschorting en zijn afhankelijk van uw type onderneming (startend of bestaand bedrijf) en het doel van de lening. Ook zijn bepaalde ondernemingen uitgesloten van deelname. Verder is er voor middelgrote en grote ondernemingen een specifieke regeling: de Garantie Ondernemingsfinancieringen (GO).

Mijn ervaring is dat u uw kansen bij de bank met de BMKB-regeling aanzienlijk vergroot. Wij maken de BMKB dan ook tot een vast onderdeel van de financieringsgesprekken die wij met klanten en accountmanagers van banken voeren. Vooraf nemen we alle criteria samen door zodat we zeker weten dat u in aanmerking komt voor de BMKB en we uw kansen op bedrijfsfinanciering maximaliseren!”

Sandra
Groenendal

Intern Accountmanager Hypotheken
076 522 20 01

Wieteke
Tempelaars

Intern Accountmanager Hypotheken
076 522 20 01

Wij helpen u graag. Maak een afspraak voor...

...een vrijblijvend hypotheekgesprek.

Contact

Lorentzen
Baronielaan 23
4818 PA Breda

Telefoonnummer: 076 - 522 20 01
Emailadres: info@lorentzen.nl

Download hier ons Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Hoe kunnen wij u helpen?