Bijblijven: Han, Pim en Nicole volgden
de cursus zakelijk inkomen bepalen

Als er één ding is dat we belangrijk vinden bij Lorentzen, dan is dat wel kennis. Onze collega’s volgen daarom regelmatig cursussen en trainingen om hun kennis up-to-date te houden. Zo hebben Nicole, Han en Pim eind vorig jaar een cursus gevolgd om hun kennis op het gebied van zakelijk inkomen te verbreden en op te frissen. Concreet: het bepalen van het inkomen van een ondernemer dat als basis kan dienen voor het aanvragen van een hypotheek ten behoeve van de eigen woning.

Tijdens de opleiding is veel aandacht besteed aan het doorgronden van de cijfers van de onderneming en de invloed van de diverse posten op de balans en winst- en verliesrekening op het inkomen van de ondernemer. Om de stof goed onder de knie te krijgen, zijn er verschillende casussen uitgewerkt.

Het is belangrijk om regelmatig cursussen te volgen omdat de wereld van hypotheken continu verandert. Dankzij het volgen van deze cursus zijn onze adviseurs weer helemaal bij wat voor wat betreft de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van de financiering van woningen van ondernemers. Zeker bij deze doelgroep gaat het altijd om maatwerk en is het van groot belang om als volwaardig gesprekspartner op te kunnen treden. Dit verkort het aanvraagproces en zorgt ervoor dat we volledig grip kunnen houden.

Han: “Ik vond de cursus erg leerzaam. Goed om weer eens alle balansposten na te lopen, want dit soort kennis zakt toch een beetje weg na al die jaren. Mede dankzij de goede uitleg van cursusleider Jan Buis is mijn kennis weer opgehaald en opgefrist!

Nicole: “Het vaststellen van zakelijk inkomen is een expertise waar maar weinig hypotheekadviseurs echt kaas van gegeten hebben. Dankzij onze collega Christ heb ik bij Lorentzen hier al veel van kunnen proeven en al doende leert men. Door deze opleiding is mijn kennis weer helemaal up-to-date en heb ik me deze materie nog meer eigen kunnen maken. Alle positieve en negatieve correcties van jaarrekeningen en balansen zijn in de opleiding aan bod gekomen en dat was zeer waardevol. Bij een ondernemer in privé moet je namelijk aan meerdere eisen van de banken voldoen én daarbij zijn de parameters van de onderneming (of ondernemingen) van groot belang!

Pim: “Ook ik heb de cursus als erg leerzaam ervaren. Ik heb veel nieuwe dingen gehoord waar ik nog heel lang profijt van ga hebben. Het werd allemaal duidelijk uitgelegd door cursusleider Jan Buis en het was heel goed om alle posten van de balans en verlies- en winstrekening door te nemen, die van invloed zijn op het zakelijk inkomen van de ondernemer.”

Lorentzen

Al ruim 20 jaar uw betrouwbare adviseur voor elke financiële oplossing.

Contact

Baronielaan 23
4818 PA Breda

076 - 522 20 01
info@lorentzen.nl

Reviews