Belangrijke ontwikkelingen
voor vastgoedbeleggers
Han en jurgen.1280x0

Als u het nieuws een beetje hebt gevolgd, weet u dat er veel staat te gebeuren wat vastgoedbeleggers aangaat. Dit zorgt momenteel voor onzekerheid in de vastgoedmarkt. Twee onzekerheden stippen we hieronder aan, maar er zijn momenteel nog meer belangrijke ontwikkelingen. We helpen u graag met de nodige informatie en waardevol advies.

Overgangsregeling Box III: afrekenen tegen een meer werkelijk rendement

In het Kerstarrest van 2021 heeft de rechter bepaald dat fictieve rendementen op beleggingen niet zijn toegestaan. De verwachting is dat vanaf 2027 belasting wordt geheven op het werkelijk behaalde rendement. Tot die tijd is er een overbruggingsregeling, waarbij voor spaargeld een laag fictief rendement geldt en voor vermogen dat is belegd in vastgoed een fors hoger rendement.

Het voorgestelde rendement van 6,17% (2023) halen veel vastgoedbeleggers niet en de rente over de schuld in Box III wordt nadelig verrekend. In veel situaties betalen vastgoedbeleggers dan dus nog steeds te veel belasting.

Invoering middenhuur: verplichte huurverlaging ligt op de loer

Er ligt een voorstel van volkshuisvestingminister Hugo de Jonge, waardoor beleggers worden geacht zich te houden aan het Woning Waarderingsstelsel (WWS = puntenhuur) tot een puntentotaal van 187 (= ca. € 1.100 p.m.). Het gevolg van de invoering van deze nieuwe regels is dat veel beleggers de huur zullen moeten verlagen. Met een (forse) beperking van het rendement tot gevolg.

Het is nog een wetsvoorstel, maar wij achten de kans groot dat het daadwerkelijk tot wetgeving komt. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken of u hierop kunt anticiperen, bijvoorbeeld door de puntentelling te beïnvloeden.

Verder praten?

Als gewaardeerde relatie van Lorentzen brengen we graag de mogelijke gevolgen van de genoemde en andere relevante ontwikkelingen voor u in kaart. Ook kunnen we u adviseren over mogelijk te nemen vervolgstappen. Neem gerust contact met ons op als u hierover verder wilt praten. U kunt vragen naar Han van Herk of Jurgen van Boxtel.

Lorentzen

Al ruim 20 jaar uw betrouwbare adviseur voor elke financiële oplossing.

Contact

Baronielaan 23
4818 PA Breda

076 - 522 20 01
info@lorentzen.nl

Reviews